Absolwenci

images

 

Każdego roku mury Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku opuszczają uczniowie klas ósmych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają w szkołach średnich.

 

 

Nasi absolwenci utrzymują z nami kontakt oraz aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, włączając się w uroczystości, akcje charytatywne. Interesujemy się ich sukcesami. Zapraszamy do częstego odwiedzania szkoły.  Pomagamy w rozwiązywaniu problemów.

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku

Realizując ogólne zadania szkoły, dążymy do tego, aby nasz Absolwent był:

Aktywny:

 • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swojego potencjału,
 • ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,
 • wykazuje się samodzielnością.

Ciekawy świata:

 • stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł,
 • lubi i chce się uczyć,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody.

Odpowiedzialny:

 • umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,
 • umie rozwiązywać problemy,
 • cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,
 • umie dokonać samooceny.

Otwarty:

 • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
 • umie współdziałać w grupie,
 • prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,
 • jest dobrym organizatorem.

Optymistyczny:

 • jest pogodny,
 • pozytywnie patrzy na świat,
 • wierzy w siebie,
 • umie odróżniać dobro od zła.

Prawy:

 • cechuje go uczciwość i prawdomówność,
 • zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje,
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

Tolerancyjny:

 • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych.

Krytyczny:

 • selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu.

Świadomy swoich praw i praw innych ludzi:

 • zna swoją wartość,
 • zna i respektuje prawa innych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 pozyskuje informacje o losach Absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi, ich rodzicami i prawnymi opiekunami, m. in. poprzez:

 • ankiety skierowane do Absolwentów,
 • ankiety skierowane do rodziców Absolwentów,
 • rozmowy z Absolwentami i ich rodzicami,
 • zapraszanie Absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
 • otrzymywanie informacji o naszych Absolwentach z klubów sportowych od trenerów,
 • czytanie informacji zamieszczonych w Internecie, na portalach społecznościowych (Facebook), w lokalnych i ogólnopolskich mediach( telewizja, radio, prasa).

   Dotychczasowa współpraca między szkołą a Absolwentami polega m. in na tym, że uczniowie ci:

 • zaszczycają swoją obecnością ważne uroczystości szkolne, pragnąc uczestniczyć w życiu szkoły podstawowej,
 • udostępniane są im sale gimnastyczne, boiska sportowe,
 • spotykają się z uczniami młodszymi koleżankami i kolegami uczącymi się jeszcze w Szkole Podstawowej Nr 2,
 • odwiedzają młodsze rodzeństwo, przyprowadzają do szkoły lub zabierają ze szkoły,
 • realizują praktyki studenckie,
 • stają się pracownikami naszej szkoły,
 • wielu rodziców uczniów naszej szkoły jest Absolwentami Szkoły Podstawowej Nr 2.

    Nauczyciele odwołując się do losów Absolwentów, motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości, wskazują ich jako wzory do naśladowania i przykłady odnoszonych sukcesów.

 

absolwent_3Drodzy Rodzice i Absolwenci!

            W trosce o dobro następnych pokoleń uczniów opuszczających mury Naszej Szkoły, Dyrekcja i Nauczyciele chcą podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam bliżej poznać Wasze opinie o szkole. W tym celu prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa i dotyczy losów Absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku.

Wystarczy kliknąć na nazwę ankiety i udzielić odpowiedzi.

 Ankiety prosimy przesłać na adres nr2nr2@wp.pl z dopiskiem „Ankieta Absolwenta”.

 Ankieta dla Absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2

Ankieta dla Rodziców dotycząca losów Absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włocławku

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.