Akademia Bezpiecznego Puchatka

  

Nasza Szkoła, po raz kolejny, przystąpiła do programu Akademia Bezpiecznego Puchatka.

   Jest  to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

   Do przeprowadzenia zajęć wykorzystane zostaną otrzymane materiały, a zdobytą przez dzieci wiedzę zweryfikuje Ogólnopolski Test  Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu, otrzymają Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka oraz Dyplomy dla uczniów.  

Koordynatorzy:
Renata Kujawa
Jolanta Strychalska