,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”

XI edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka

   Program skierowany jest do uczniów I klas szkoły podstawowej. Został on opracowany przez psychologów, metodyków i ekspertów od efektywnego uczenia się, zatwierdzony przez Policję, zakończony Ogólnopolskim Testem Bezpieczeństwa.

CELE PROGRAMU:

– edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,                      
– wytworzenie  u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,                           
–  edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami,

–  zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa,                             
– przekazywanie treści edukacyjnych poprzez techniki szybkiego uczenia się.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU:

Program, na terenie naszej szkoły, będzie realizowany od października do grudnia 2019 roku.

ZASADY PROGRAMU:

Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele, p. Renata Kujawa, p. Kamila Szylbert, p. Sylwia Michałek, przeprowadzą lekcje na temat bezpieczeństwa,  opierając się o materiały edukacyjne przesłane drogą elektroniczną przez Organizatora Programu. Zajęcia kończą się Testem Bezpieczeństwa, za których realizację odpowiedzialna jest p. Danuta Latowska.  Koordynatorem przedsięwzięcia   na terenie Szkoły jest wicedyrektor Małgorzata Pinkowska.