Akcja edukacyjna „ Dzieci Uczą Rodziców”

               W listopadzie 2019 r. uczniowie klas 0-III przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „ Dzieci uczą rodziców” objętej Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Adresatami są dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. To comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Celem akcji jest zwiększanie świadomości u dzieci o otaczającym świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.

               W grupach zerowych i klasach edukacji wczesnoszkolnej odbyła się pierwsza lekcja, której temat brzmiał: „Niepodległa Polska”. Była to podróż do przeszłości, gdy Polska powracała na mapę Europy i świata. W trakcie lekcji uczniowie poznali i utrwalili symbole narodowe, dowiedzieli się, kim byli ojcowie polskiej niepodległości. Wysłuchali wiersza pt. „Katechizm polskiego dziecka”, którego treść była im dobrze znana. Na koniec wszyscy uczniowie pokolorowali obrazek z symbolami narodowymi. Następnie zabrali kolorowankę do domu, która miała zachęcić do rozmowy z rodzicami na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji.