Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2018 r.

Jak co roku bierzemy udział w akcji Sprzątania Świata. Jubileuszowa 25. edycja przebiegła pod hasłem Akcja – segregacja!.

   Chcąc zmieniać Świat na lepsze – zmiany zaczęliśmy od siebie! Młodzież, poprzez swoje zaangażowanie, zwróciła uwagę mieszkańców na konieczność dbania o czystość, a także segregowanie odpadów.

  Tematyka związana z troską o środowisko nie jest nam obojętna, dlatego inicjatywy proekologiczne będziemy realizować przez cały rok. Każdy zainteresowany będzie miał szereg zadań, które są zgodne z jego zainteresowaniami. Przewidujemy konkursy, projekcje, wyjścia tematyczne, pogadanki, prelekcje, zbiórki na cele charytatywne.

   We współpracy z Urzędem Miasta, a także Fundacją Nasza Ziemia zrealizujemy szereg działań mających na celu edukowanie szkolnej/ lokalnej społeczności w ramach kampanii informacyjnej.