Aktywna Tablica

Jest to rządowy program na lata 2017-2019. Tablice interaktywne , monitory UST, głośniki to pomoce naukowe jakie nasza szkoła zakupi w ramach tego przedsięwzięcia. Program ten jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 % wkładu własnego samorządów. Nasza szkoła złożyła wniosek już w pierwszej edycji . Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a nasza placówka zakwalifikowała się do programu. Już niebawem dzięki dofinansowaniu na kwotę 17 500 złotych trzy klasopracownie w Szkole Podstawowej nr 2 zostaną wyposażone w sprzęt pozwalający na  zastosowanie nowoczesnych technik ITI w nauczaniu . Mamy nadzieję , że działania te pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce.

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Działania Sposób realizacji Termin realizacji

grudzień/czerwiec

1) Wyznaczenie szkolnego
e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole)
Powołanie Pani  Małgorzaty Pinkowskiej
na szkolnego  e-koordynatora
 

październik

2) Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora
i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły.
Wybór nauczycieli do nauczycielskich zespołów samokształceniowych:

Zespoły humanistyczny:

Agnieszka Świeczkowska

Anna Orzechowska

Paweł Reroń

Joanna Molczyk

Joanna Milewska

Zespól matematyczno- przyrodniczy:

Elżbieta Kinast

Elżbieta Słabęcka

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

Jolanta Magdzińska

Kamila Klejbach

Zespół języków obcych:

Joanna Milewska

Agnieszka Tarnawska

Joanna Ciesielska

 

grudzień

3)  Uczestniczenie w konferencjach      i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

 

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez wydawnictwo MAC – Szkoła Podstawowa Nr 2

,,Efektywne wykorzystanie możliwości tablicy interaktywnej”.

7.03.2018 r.

 

Przeprowadzenie projektu z uczniami z wykorzystaniem tablicy multimedialnej/ monitora. Projekt edukacyjny ,, Nasza Szkoła” ( film)

Prezentacja multimedialna -,, Dom i dzieciństwo jako temat poetyckich wspomień”

12.03.2018 r.
Umożliwienie uczniom w danej klasie wykorzystywanie tablicy multimedialnej na zajęciach edukacyjnych Sala 102-  5a, 5b, 6a, 6b, 6c,6e, 7a, 7c,7d.

Sala 104-   5a, 5b, 6b, 6e.

Sala 109-   5a, 5b, 6a, 6e, 7a, 7c, 7d.

Sala 15-   5b, 6c, 6e, 7a, 7c, 7d, 7e, 3cG

na bieżąco
Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej/ monitora Koło historyczne- p. Joanna Molczyk

Liga zadaniowa – p. Elżbieta Kinast

Zajęcia rozwijające z przyrody- p.M.Nowacka

Zajęcia wspierające  z matematyki- p. E. Słabęcka

na bieżąco
4) wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych

 

Wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych  i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli uczących w salach wyposażonych     w pomoce dydaktyczne dzięki programowi „Aktywna Tablica”

Przygotowanie przez nauczycieli ćwiczeń interaktywnych.

Elżbieta Kinast- matematyka

Elżbieta Słabęcka- matematyka

Joanna Molczyk – historia

Joanna Molczyk- wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Nowacka- przyroda

Agnieszka Kościańska- geografia

Danuta Latowska- religia

Joanna Milewska – język niemiecki

Joanna Milewska – historia

Agnieszka Tarnawska- język angielski

Joanna Ciesielska- język angielski

Aleksandra Sumińska- język angielski

Anna Orzechowska – język polski

Paweł Reroń- język polski

Agnieszka Świeczkowska- język polski

Kamila Klejbach- edukacja wczesnoszkolna

Joanna Magdzińska – edukacja wczesnoszkolna

 

na bieżąco

5) Stworzenie międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
a) Zorganizowanie spotkań   w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 23 

 

 

 

 

 

 

 

b) Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych
w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli

 

 

c) Zorganizowanie w szkole
w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

 

 

 

 

 

d) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami
z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,  opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz  przykładów dobrych praktyk

 

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 23

 

Agnieszka Kościańska – temat szkolenia:

Wykorzystanie zasobów i usług internetowych  w dydaktyce.

Joanna Milewska– temat szkolenia:

Multimedia w nauczaniu przedmiotów edukacyjnych.

Elżbieta Kinast – temat szkolenia:

Matematyka  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Małgorzata Nowacka – temat szkolenia:

Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w kształceniu zorganizowanym przez Szkołę Podstawowa Nr 23

 

Udział w zajęciach otwartych w SP 23

Zajęcia  z historii:

„Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne”

– przeprowadzenie lekcji otwartej z języka angielskiego :

Temat: ”These birds can dance.- zastosowanie i odmiana czasownika can ”

-przeprowadzenie lekcji otwartej z edukacji wczesnoszkolnej

Temat : Stolica Polski

Organizacja zajęć otwartych w SP 2

– przeprowadzenie lekcji otwartej z języka niemieckiego :
( Joanna Milewska)

Temat: Etwinning jako ciekawa forma pracy metodą projektu w edukacji.

– przeprowadzenie lekcji otwartej z matematyki:
( Elżbieta Kinast)

Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.

– przeprowadzenie lekcji otwartej z przyrody:                                 ( Małgorzata Nowacka)

Temat: Poznajemy zwierzęta sawanny.

– przeprowadzenie lekcji otwartej z geografii:
( Agnieszka Kościańska)                                                            Temat : Urbanizacja w Polsce.

-przeprowadzenie lekcji otwartej z edukacji wczesnoszkolnej:
( Jolanta Magdzińska)

 

Temat: Poznajemy figury geometryczne.

 

Udostępnianie i wymiana opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych- SP2

Elżbieta Kinast- matematyka

Elżbieta Słabęcka- matematyka

Joanna Molczyk – historia

Joanna Molczyk- wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Nowacka- przyroda

Agnieszka Kościańska- geografia

Danuta Latowska- religia

Joanna Milewska – język niemiecki

Joanna Milewska – historia

Agnieszka Tarnawska- język angielski

Joanna Ciesielska- język angielski

Aleksandra Sumińska- język angielski

Anna Orzechowska – język polski

Paweł Reroń- język polski

Agnieszka Świeczkowska- język polski

Anna Sudomir – edukacja wczesnoszkolna

Kamila Klejbach- edukacja wczesnoszkolna

Joanna Magdzińska- edukacja wczesnoszkolna

styczeń  2018

 

 

 

 

 

kwiecień

marzec

luty

maj

 

 

 

 

 

 

według ustalonego harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco