Apele podsumowujące rok szkolny

W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbyły się apele w grupach wiekowych. Podsumowano wyniki w nauce i zachowaniu. Wręczono nagrody za osiągnięcia w konkursach i działalność charytatywną.

Klasa IV a otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen- 4,92.

Klasy przygotowały piękne występy o bezpiecznym spędzaniu wakacji.