Apele podsumowujace rok szkolny 2018/2019 w klasach IV – VIII

14 i 17 czerwca 2019 r. odbyły się apele podsumowujące rok szkolny 2018/2019. W czasie spotkania w grupach wiekowych wyróżniono uczniów, którzy uzyskali na świadectwie średnią ocen 4,75 i powyżej, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Wręczono także nagrody, dyplomy, podziękowania zwycięzcom licznych konkursów, akcji, przedsięwzięć i projektów. Podczas apelu klas czwartych Dyrektor Szkoły Pani Ilona Składanowska przekazała przechodni Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków uczniom klasy 4a za najwyższą średnią w szkole – 4,79.  W czasie apelu nie zabrakło również wakacyjnych rad, przestróg i życzeń.Dyrektor Szkoły serdecznie dziękuje uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom grup wiekowych za pracę w kończącym się roku szkolnym.

Zapraszamy do galerii