Apele w klasach I – III i oddziałach przedszkolnych

Pierwszy miesiąc nauki to czas na spotkania w grupach wiekowych.  W tym roku szkolnym odbyły się one  27 września 2019 r. Podczas nich uczniowie klasy II b przedstawili program upamiętniający 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przypomnieli o ogromnym bólu, cierpieniu, które trwało 6 długich lat. To był największy konflikt zbrojny w dziejach świata. Nakazuje pamiętać o wielkim bohaterstwie żołnierzy i narodu polskiego. To przecież oni wywalczyli dla nas wolność. To wielki przywilej, z którego wszyscy korzystamy. Bardzo potrzebna i istotna  jest ta refleksja. Doceniajmy to,  co inni nam dali. W czasach pokoju praca, nauka, szkoła są dla nas rzeczami naturalnymi,  ale nie wszyscy mogli tak kiedyś żyć. W  programie artystycznym znalazły się wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej.  To forma hołdu oddana bohaterom II wojny światowej. W dalszej części drugoklasiści powiedzieli o prawach i obowiązkach uczniów, które są jasno określone i spisane. Dzieci poznały zakres swego działania: co im wolno, a co powinni. Osobą, która zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia jest Rzecznik Praw Ucznia. Funkcję tę w bieżącym roku szkolnym pełni p. Małgorzata Stasiak, która bardzo zachęca do zgłaszania jej różnych problemów i kwestii spornych. Oferuje swoją pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów. 
  Pierwszy raz w apelu uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie pierwszych klas , którzy zostali serdecznie powitani i przyjęci do społeczności uczniowskiej.