Apele

TEMATYKA APELI W GRUPACH WIEKOWYCH   ROK SZKOLNY 2015/2016

L.p. Termin Tematyka Uwagi
1 wrzesień 2015r.
klasy VI – 22,

klasy V – 23,

klasy IV – 24,

klasy I – III – 25.

Przedstawienie organizacji nowego roku szkolnego w poszczególnych grupach wiekowych.Apel patriotyczny z okazji obchodów Polskiego Państwa Podziemnego. Apele galowe
2 Listopad 2015 r
.
klasy VI – 10
,klasy V i IV- 12,klasy I – III – 13.
11listopada Narodowym Dniem Niepodległości. Apele galowe
3 Styczeń 2016 r.
klasy VI – 12,
klasy V – 13,klasy IV – 14,

klasy I – III – 15.

Podsumowanie pracy dydaktyczno – -wychowawczej za I okres.Czas na zimową labę – dbamy o zdrowie.. Wręczenie odznak wzorowym uczniomoraz Pucharuprzez Dyrektora Szkoły klasie
z najwyższą średniąApele galowe
4 Kwiecień 2016 r.
klasy VI – 26,
klasy V – 27,
klasy IV – 28,klasy I – III – 29.
Nasze narodowe święta:Dzień Flagi, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Apele galowe
5 Czerwiec 2016 r.
klasy VI – 21
,klasy V – 22,klasy IV i I – III

– 23

Podsumowanie pracy dydaktyczno – -wychowawczej za rok szkolny2015/2016.Zasady bezpiecznego wypoczynku. Wręczenie nagród książkowych uczniomklasI – III.Prezentacja uczniów
klas IV – VIdo nagrody książkowej
za bardzo dobre wyniki w nauce

i wzorowe zachowanie. Wręczenie Pucharu

przez Dyrektora Szkoły                             klasie z najwyższą średnią.