,,Bądź bezpieczny”

28 i 30 maja 2019 r. w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka” czwarto i piątoklasiści spotkali się z pracownikiem Straży Miejskiej p. Anetą Kuczyńską. Podczas prelekcji usystematyzowali swoją wiedzę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w szkole, jak i poza nią, a także w domu, w czasie dni wolnych od zajęć, w tym ferii i wakacji. Z pewnością nasi uczniowie nie będą mieli problemu z odróżnieniem dobra od zła, osoby, która chce zaszkodzić od osoby, która zamierza pomóc, sytuacji i zachowań sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa od tych, które mogą mieć dramatyczny finał.
Dyrektor szkoły Ilona Składanowska serdecznie dziękuje Pani Anecie Kuczyńskiej oraz komendantowi Straży Miejskiej we Włocławku za współpracę w ramach projektu ,,Bezpieczna Dwójka”.

Zapraszamy do galerii ...