Bądźmy poszukiwaczami autorytetów

6 czerwca 2019 r.

        To właśnie dziś uczniowie klas IV – VIII mogli zgłębić wiedzę na temat autorytetów, które są niezbędne każdemu człowiekowi na każdym etapie jego życia.

        Zajęcia poprowadziła p. Kamila Szylbert – pedagog szkolny,  doradca zawodowy.

        Dziękujemy za garść cennych wskazówek i drogowskazów   w poszukiwaniu prawdziwych autorytetów.

Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

  Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli.  Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Materiały dla szkoły opracowała i przesłała  Fundacja Wspomagająca Wychowanie “ARCHEZJA” (www.archezja.com).

Projekt dofinansowany został przez Ministra Sprawiedliwości, który jest dysponentem Funduszu Sprawiedliwości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

  Fundacja “ARCHEZJA” jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

 Założenia projektu

  Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych, tj.: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

  Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.

Pragnąc to osiągnąć, należy  nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców  w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej  i szczęśliwej dorosłości.

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji  i miłości.

  • Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
  • Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
  • Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony   w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu,   przez co czuje się zagrożony.

   Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

Dwa wymiary Kampanii:

  1. Pakiet materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (filmy, konspekty, scenariusze) do realizacji zajęć pt. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”.
  2. Ewaluacja programu (do projektu ministerialnego).

Koordynatorami przedsięwzięcia na terenie Szkoły są:

  • p.  Kamila Szylbert,
  • p. Marzena Ziółkowska.

Informacja sporządzona w oparciu o stronę internetową: https://info.autorytet.org

Opracowała: p. Kamila Szylbert