,, BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”

,, BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”

realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

Dofinansowanie projektu z UE:  49.879,00 zł

W projekcie uczestniczą uczniowie klas 6-7.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

  1. Świat odkrywamy, bo angielski super znamy – zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji językowych uczestników.

13 i 27 października 2021r.  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach doskonalących umiejętności płynnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Podczas zajęć mogli przybliżyć sobie kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii. Zajęcia poprowadził pochodzący z Walii, Matthew Bentley.  Jest on nauczycielem języka angielskiego z wieloletnią praktyką, w przeszłości był związany z wieloma szkołami językowymi, działającymi na terenie Włocławka. Obecnie współpracuje ze szkołą Miziołek Coaching Językowy. Te ciekawe zajęcia pozwoliły uczniom zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas lekcji w szkole.

W ramach projektu „Bez ciekawości nie ma mądrości”, realizowanego z języka angielskiego pod hasłem „Świat odkrywamy, bo angielski super znamy” grupa uczniów klas szóstych i siódmych wzięła udział w zajęciach doskonalących umiejętności językowe. Uczniowie w trakcie dziesięciu godzin zajęć doskonalili umiejętności mówienia, w tym przedstawianie i opisywanie siebie, jak również uzyskiwanie informacji od innych osób. Uczniowie odgrywali sceny z ulubionych filmów, śpiewali piosenki znanych wykonawców, poznawali dzieła znanych artystów, tworzyli komiksy, korzystali z gier edukacyjnych i tabletów z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego

https://youtu.be/M-9O_gOkXg4 – pokaz slajdów

  1. Łamiemy prawa fizyki, dla umysłu gimnastyki! – zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest zainteresowanie fizyką.

W ramach projektu ,,BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”, realizowanego z zakresu fizyki pod hasłem „ Łamiemy prawa fizyki, dla umysłu gimnastyki” oraz chemii „Za noblistką podążamy, chemię w paluszku jednym mamy”, uczestnicy grup projektowych poznają tajniki dziedzin, które postrzegane są jako niełatwe, zdobywają i poszerzają  swoją wiedzę, wykazując się  kreatywnością i zaangażowaniem.

Grupa projektowa z fizyki realizowała zagadnienia związane z silami w przyrodzie. Uczniowie  poznali  pojęcie gęstości, czym jest i od czego zależy oraz  doświadczalnie wyznaczali  gęstość ciał stałych o różnych kształtach oraz  cieczy (mleka, oleju, wody). W dniach 8 i 15 października 2021r. o godzinie 20.00  uczestniczyli w seansie w Obserwatorium Astronomicznym, które to  znajduje się we Włocławku na wieżowcu przy ulicy Fredry. Wiele osób nie wie o tym, że jest takie miejsce w naszym mieście i mamy możliwość podziwiania nieba w dzień i w nocy. Warunki atmosferyczne- piękne, bezchmurne, nocne niebo-  były wprost stworzone do obserwacji.  Grupa mogła  obserwować Saturna, który był niebywałą atrakcją, gdyż widoczny był  także rozległy i okazały system pierścieni otaczający planetę i kilka księżycy. Następnie teleskop skierowany został na największą planetę Układu Słonecznego – Jowisza. Widoczne były również cztery najjaśniejsze księżyce Jowisza, tworzące mini układ planetarny. Obserwacje okazały się dla wszystkich niebywałym przeżyciem i na pewno nie raz jeszcze wraz z rodzicami uczniowie skorzystają z możliwości odwiedzenia obserwatorium. Po pokazach z dachu wieżowca można było  obserwować Włocławek nocą, co też było bardzo interesujące dla uczestników.  

  1. Za noblistką podążamy, chemię w paluszku jednym mamy! – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń.

Na zajęciach z chemii  uczniowie  poszukują odpowiedzi na wiele pytań, poznają je  poprzez eksperymentowanie, wspólne doświadczenia i zadania zespołowe. Poruszone zagadnienia to: otrzymywanie i badanie właściwości tlenu, wodoru i dwutlenku węgla, dowody istnienia powietrza.  Grupa młodych chemików uczestniczyła w zajęciach terenowych w Parku im. Władysława Łokietka, badali odczyn i pH gleby oraz  wody, przeprowadzali proces filtracji przygotowanych  mieszanin  oraz  starali się potwierdzić  obecność barwnika w roślinach. 

W trakcie zajęć projektowych uczestnicy poszczególnych grup  rozbudzają swoją wyobraźnię, trenują pracę w  zespole,  a przy tym świetnie się bawią.

  1. Eksperymenty i doświadczenia matematyczne!- zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwiązywanie problemów matematycznych.

 Już na pierwszych zajęciach uczestnicy wykazali się dużą wyobraźnią przestrzenną, składając z kartonowych klocków bryły platońskie (sześciany, dwunastościany foremne, dwudziestościany foremne, ośmiościany foremne, czworościany foremne). W ciekawy sposób poznawali zasady mierzenia objętości, doświadczali związku pomiędzy objętością, pojemnością, masą i kształtem, dokonywali różnego rodzaju obliczeń i porównań. W trzecim tygodniu uczestnicy zajęć zaplanowali i przeprowadzili eksperymenty pt. „Ogień bez użycia zapałek” i „Sztuczne ognie”, które będą prezentowane podczas Drzwi Otwartych.                                                                               

  1. Gimnastyka ciała – do umysłu droga cała! – zajęcia na Mini-siłowni

   Zapraszam na konsultacje dla Uczniów/Rodziców, którzy uczestniczą
w Projekcie BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!.

   W ramach przedsięwzięcia odbyły się już dwugodzinne spotkania w grupach projektowych. Jednym z celów spotkania była integracja zespołu. Uczniowie mogli poznać siebie nawzajem, a także motywy udziału w przedsięwzięciu. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, a także asertywności. Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze!

Kamila Szylbert