Bezpieczna szkoła – Bezpieczna ,,Dwójka”

Bezpieczna Szkoła

   W związku z realizacją rekomendacji i zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej w dokumencie pn.: Bezpieczna Szkoła, zaplanowaliśmy i realizujemy  szereg działań, których głównym  celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów na terenie naszej placówki.

   W realizację  przedsięwzięć zaangażowany jest: Zespół Kierowniczy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele dydaktycy, a także pracownicy administracji i obsługi. Gro inicjatyw realizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta Włocławek.

   Wszystkie wydarzenia szczegółowo opisane są i zamieszczone na stronie internetowej naszej Szkoły.

   Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań, które zostały zrealizowane we wrześniu i październiku 2019 roku.