Bez kategorii

Konkurs Recytatorski

                            13 maja 2022roku w Szkole Podstawowej nr 7 we Włocławku odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął dyrektor Teatru Impresaryjnego Jan Polak.                                                                  

                             Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów z klas V-VI, którzy przygotowali prezentację jednego wybranego utworu poetyckiego. Przy ocenie występów uczniowskich brano pod uwagę ogólny wyraz artystyczny, interpretację utworu, kulturę słowa oraz dobór repertuaru dostosowany do możliwości interpretacyjnych recytatorów.

                             Wśród członków jury oceniających występy uczniów był sam Jan Polak, od którego młodzi recytatorzy mieli okazję otrzymać wiele cennych wskazówek.

                             19 uczestników konkursu z różnych włocławskich szkół zaprezentowało bardzo wysoki poziom, dlatego tym cenniejsze okazało się wyróżnienie dla Patryka Kiska, ucznia klasy 5a, którego przygotowała p. Ewa Kotecka.

                           Chłopcu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Niezapominajkowy Event

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku 16 maja 2022 r. w ramach Programu grantowego „Zielono nam” zorganizowała Niezapominajkowy Event. Nasi uczniowie uczestniczyli w konkursach, zabawach i warsztatach ekologicznych. Na zakończenie w ramach projektu otrzymali piękne kwiaty dla szkoły. Dziś wykonano nasadzenia wokół wejścia .

Zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszami Straży Miejskiej we Włocławku

W dniach od czwartego do 10 maja 2022 r. odbył się w szkole cykl spotkań profilaktycznych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej we Włocławku. Tematyka prowadzonych w klasach I zajęć profilaktycznych dotyczyła zasad zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu oraz unikania różnego rodzaju zagrożeń. Funkcjonariusze Straży Miejskiej propagowali asertywność w kontaktach z osobami, których nie znamy, a także pokazywali praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kładąc jednocześnie nacisk na zapobieganie takim zagrożeniom. Uczniowie otrzymali także instruktaż zachowania w kontaktach z czworonogami. Poznali praktyczne sposoby obrony przed agresywnym psem. Uczniowie klas IV informowani byli o zagrożeniach i odpowiedzialności prawnej płynącej ze stosowania przemocy, która narusza podstawowe prawo każdego człowieka: prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Tematyka zajęć w klasach VIII dotyczyła skutków używania środków odurzających. Funkcjonariusze wyjaśniali uczniom podstawowe zagadnienia prawne zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, takich jak: nieletni, czyny karalne, czyny świadczące o demoralizacji itp.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Uczniowie klasy 2 d zakończyli  realizację programu edukacyjnego ,,KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”,  podczas którego wdrożeni zostali do dbania o środowisko naturalne,  do aktywnego spędzania czasu i ruchu oraz kreatywnego myślenia. W podejmowaniu inicjatyw towarzyszył im Kubuś, który nagradzał uczniów odznakami, symbolizującymi sprawności odnoszące się  do rozwiązywanych problemów.

   Za udział w tym programie edukacyjnym szkoła otrzymała Certyfikat.

Koordynator programu edukacyjnego – Barbara Wieczorek.

Parada Schumana

W poniedziałek 9 maja 2022 r. ulicami Włocławka przeszła kolorowa Parada Schumana – korowód uczniów z włocławskich szkół, ubranych i reprezentujących różne kraje Europy
Nasi uczniowie z klasy 5b reprezentowali Rumunię 🇷🇴
Wspaniale przygotowane stoisko naszej szkoły zostało zauważone i docenione przez komisję sędziowską.
Otrzymaliśmy wyróżnienie przyznane przez Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek – Piotra Kowala.
Wielkie brawa dla uczniów i opiekunów

Ogromne podziękowania dla Rodziców uczniów klasy 5 b

Majowa łąka

W piękny majowy dzień, 5 maja 2022 roku  uczniowie klasy IIe  wybrali się na spacer na pobliską łąkę, aby poobserwować przyrodę. Wyprawa ta, miała na celu kształtowanie umiejętności obserwacji roślin i owadów, a także rozbudzanie zainteresowań przyrodą i otoczeniem. Dzieci, ciekawe otaczającego je świata, chętnie brały udział w poszukiwaniu roślin i zwierząt żyjących  na łące. Po powrocie do sali wykonały piękną pracę plastyczną nt. „Łąka”.

,, Ekologia jest nam bliska- Dwójka działa dla środowiska”

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku otrzymała grant w ramach programu
„Zielono nam- I edycja” Anwil dla Włocławka.
Wysokość grantu 6000 zł

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej. Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, którego stan uzależniony jest od wiedzy człowieka.

Działaniami w projekcie zostaną objęci uczniowie klas drugich, którzy będą kontynuowali naukę w naszej szkole. Placówka będzie brała udział w projektach i programach kształtujących postawy proekologiczne. Projekt będzie realizowany od maja  2022r. do czerwca 2022r.

Realizatorzy projektu: p. Małgorzata Sołomonow, p. Joanna Fydryszewska

Opiekun projektu: p. Małgorzata Pinkowska, p. Joanna Molczyk

Zawody lekkoatletyczne „Biegaj z Samochodówką”

W środę 27 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych „Biegaj z Samochodówką”. Ponad 150 uczestników ze szkół podstawowych z Włocławka i powiatu uczestniczyło w tej imprezie. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale , a najlepsi nagrody rzeczowe.

W zawodach uczestniczyli uczniowie klas 4-8 ze Szkół Podstawowych nr 2, 5, 10, 19, 20 we Włocławku oraz SP w Cypriance i Nasiegniewie.

W ramach atrakcji zawodnicy mogli skorzystać  z symulatora dachowania i odbyć jazdy próbne samochodami z instruktorami nauki jazdy.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce drużynowo zajęła Szkoła Podstawowa z Nasiegniewa, drugie miejsce uczniowie naszej szkoły a trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 19.

W kategorii klas VII-VIII na najwyższym stopniu podium stanęła SP 20, tuż za nimi SP 2, a trzecie miejsce SP 19.

Dla zawodników, którzy indywidualnie zajęli miejsca 1-6, organizatorzy przygotowali mnóstwo nagród.

W biegu na 600m chłopców najlepszy okazał się nasz uczeń – Adam Cieślakiewicz.

Za największą liczbę startujących zawodników szkoły otrzymały puchary: SP 2 – Puchar Prezydenta Miasta Włocławek, SP 20 – Puchar ufundowany przez Toyota Jaworski Auto, puchar dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych – SP 10 i SP 5.

Wielkie brawa dla wszystkich startujących. Gratulujemy!

Zdjęcia w galerii FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.382999240506084&type=3