”Chroń się przed kleszczami …”

Nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego : „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Nauczyciele przeprowadzą lekcje tematyczne zgodnie z poradnikiem dotyczącym profilakt ki chorób odkleszczowych, dzieci obejrzą film tematyczny, zapoznają się z ulotkami
i plakatami.

Całość zostanie rozpropagowana wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cele  główne programu:

 • podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych,
 • poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
 • uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych
  z ugryzieniem przez te pajęczaki,
 • poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
 • uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.

Treści programowe:

 • Informacja na temat życia kleszczy (wygląd, rozmiar, występowanie),
 • Miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy,
 • Sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • Metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka,
 • Prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza,
 • Ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
 • Choroby przenoszone przez kleszcze,
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych.

Koordynator szkolny : p. Małgorzata Stasiak