„ CZYM SKORUPKA ZA MŁODU ..”

„ CZYM SKORUPKA ZA MŁODU – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”.

W projekcie bierze udział 160 uczniów z klas IV , V , i VI naszej szkoły. Dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego , przyrody i informatyki. Od października do czerwca uczniowie będą pracowali w grupach dydaktyczno  – wyrównawczych oraz grupach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia pod kierunkiem 15 nauczycieli naszej szkoły. Mamy nadzieję , że efekty pracy przełożą się na wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz pomogą osiągnąć sukcesy w konkursach przedmiotowych.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PROWADZONE PRZEZ PANIĄ JOANNĘ KULIŃSKĄ

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PROWADZONE PRZEZ PANIE: MONIKĘ RUCIŃSKĄ I MAŁGORZATĘ WOŹNIAK