Dokąd po SP2?

W środę, 13.04.2022 r., gościliśmy Przedstawiciela Zespołu Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku. Tydzień później  uczniowie klas VIII mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Ósmoklasiści mieli także okazję poznać zasady rekrutacji do szkół średnich. 

         Tego typu spotkania wpisują się w Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, którego priorytetem jest wyposażenie ucznia w taką wiedzę, która umożliwi mu dokonywanie świadomych decyzji edukacyjno – zawodowych.

OFERTY EDUKACYJNE:

-2-5 Hufiec Pracy we Włocławku