” Dotknij prozy…”

7 grudnia 2018 r. odbyła się w naszej szkole II edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęcona prozie Stefana Żeromskiego. Organizatorem Konkursu była
p. wicedyrektor Ewa Sempławska oraz nauczyciele poloniści: p. Małgorzata Gabryjelska i p. Ewa Kotecka. Do Konkursu zostało zgłoszonych 13 uczniów z klas VII- VIII włocławskich szkół podstawowych i 3. klas oddziałów gimnazjalnych.
Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie.
Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Puścińska- nauczyciel konsultant KPCEN, p. Małgorzata Michorzewska- kierownik Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz p. Agnieszka Zmierczak- kierownik Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej wyłoniła zwycięzców:
I MIEJSCE- Gabriela Wasieleska z SP nr 22
II MIEJSCE- Miłosz Dąbek z SP nr 2
III MIEJSCE- Karolina Mularczyk z SP nr 14
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Słowa podziękowania trafiły do członków jury oraz nauczycieli, którzy przygotowali dzieci do Konkursu.
Zwycięzcom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok!

Zapraszamy do galerii…