„Dwójka do hymnu”

10 listopada 2020 r., tj. wtorek  o godzinie 11:11 po raz kolejny weźmiemy udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”, śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego” .  W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii uczniowie klas I – VIII będą śpiewać, łącząc się ze sobą za pomocą programu TEAMS. Dzieci z oddziału przedszkolnego zaśpiewają w szkole, w swojej sali lekcyjnej.