Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

Ilona Składanowska

WICEDYREKTORZY

Ewa Cieślak

Małgorzata Pinkowska

 Ewa Sempławska