,, DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

Klasa  I A- I B – I C

p. Anna Wojterska, p. Ewa Dobrosielska, p. Agnieszka Dondalska

Nowy rok szkolny nastał, w głowach czar pięknych wakacyjnych wspomnień pozostał. My o edukację dzieci dbamy i do udziału w nowej niezwykłej akcji zapraszamy!

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W ramach akcji każda zgłoszona placówka otrzyma materiały do przeprowadzenia lekcji, a także specjalne zadanie do wykonania przez najmłodszych. W trakcie trwania akcji przewidziano konkursy z wyjątkowymi nagrodami dla dzieci.

Klasa I c pod okiem wychowawcy  Agnieszki Dondalskiej uczestniczy w programie edukacyjnym „Dzieci uczą rodziców”.

Podczas pierwszej lekcji w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci
uczą rodziców” dzieci zdobyły i utrwaliły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poznały zasady
przechodzenia na przejściu dla pieszych, a także najważniejsze znaki drogowe i zasady
zachowania podczas zabawy na placu zabaw.

Podczas drugiej lekcji w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” uczniowie z klasy IC z wychowawcą Agnieszką Dondalską, poszerzali wiedzę o mieszkańcach lasu, poznali kilka popularnych gatunków drzew, które występują w polskich lasach, a także nabyli wiedzę o tym, czego w lesie robić nie wolno.

Podczas trzeciej lekcji w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” uczniowie Ic pod okiem wychowawcy Agnieszki Dondalskiej, poszerzyły i utrwaliły nabytą  wiedzę o symbolach narodowych Polski i postaciach, które miały znaczący wpływ na Odzyskanie Niepodległości.