Dzień Chłopca

W ramach obchodów Dnia Chłopca Mały Samorząd Uczniowski zorganizował w kl. I – III konkurs na Super Kolegę. Wybrany uczeń otrzymał naklejkę i pozytywną uwagę za wyróżniającą postawę koleżeńską. Dziewczynki z Małego Samorządu Uczniowskiego złożyły również życzenia i wręczyły słodki upominek wszystkim panom pracującym w naszej szkole.