Dzień Liczby Pi

Poznajemy „Korowód cyfr składających się na liczbę Pi”

Wisława Szymborska

14 marca liczba Pi obchodzi swoje święto. Datę wybrano nieprzypadkowo- w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, co stanowi jej przybliżoną wartość. Liczba π lub ludolfina to stała matematyczna, która określa stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy.

W naszej szkole również obchodziliśmy to ciekawe święto. W klasach siódmych i ósmych uczniowie dowiedzieli się ważnych informacji i ciekawostek o liczbie Pi. Przekonali się również, że liczba Pi to rzeczywiście stosunek obwodu koła do jego średnicy – w tym celu mierzyli obwody oraz średnice dużych i małych okręgów, a następnie wykonywali odpowiednie dzielenie. Towarzyszyło temu dużo emocji, zabawy i zdumienia! W ramach zabawy wymyślano jak największą ilość wyrazów, w których ukryte zostało Pi oraz rozwiązywano krzyżówkę.

Święto Pi, niewątpliwie, miało walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia naszego szkolnego życia.