Egzamin na kartę rowerową

31.05.2016 na boisku szkolnym odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do sprawdzianu praktycznego przystąpiło 25 uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego.

Organizatorem egzaminu była pani Agnieszka Podkomorzy.