Egzamin na kartę rowerową


EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
Egzamin teoretyczny dla uczniów klas IV odbywać się będzie na lekcjach techniki w dniach 20- 24 maja 2024 r. Egzaminy poprawkowe – od 3 do 7 czerwca 2024r. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez dziecko 10 lat do dnia egzaminu.
Uczniowie klas 5-8 mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego w czwartek, 23 maja 2024r. o godzinie 14.30 w sali 202. Ewentualny egzamin poprawkowy – w czwartek, 6 czerwca 2024r. o godzinie 14.30 w sali 202. W terminach czwartkowych mogą również pisać uczniowie nieobecni podczas lekcji techniki. Egzamin praktyczny z umiejętności jazdy na rowerze dla tych uczniów, którzy zdali egzamin teoretyczny, odbędzie się w czwartek, 13 czerwca 2024 r. od godzinie 14.30 na boisku szkolnym. Zdający na kartę rowerową przychodzi z opiekunem i przyprowadza rower. Obowiązuje posiadanie własnego kasku. Uczniowie bez opiekuna i bez kasku nie będą dopuszczeni do egzaminu.