Egzamin na kartę rowerową dla kl. 6-8

Egzamin pisemny na Kartę rowerową, w formie testu dla uczniów chętnych z klas 6 – 8, odbędzie się:

  • 1 termin – 12 maja o godzinie 15.00 w stołówce szkolnej,
  • 2 termin (poprawkowy) – 19 maja o godzinie 15.00 w stołówce szkolnej.

Dla osób, które zaliczą test teoretyczny, będzie wyznaczony termin egzaminu praktycznego z umiejętności jazdy rowerem.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu na kartę rowerową z klas VII-VIII pobierają druk zgody z sekretariatu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową jest posiadanie zgody podpisanej przez rodziców /opiekunów prawnych.