,, EKOLOGIA- JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO?”

Klasa III D

p. Iwona Dziedzic- Kolatorska

,, EKOLOGIA- JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO?”

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/ekologia-jak-chronic-srodowisko

     Realizacja projektu przewidziana jest na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022.
     Podczas lekcji uczniowie klasy 3 d będą prowadzić obserwacje przyrodnicze. Dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Będą także pracować kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom. Zajęcia pomogą im trenować kompetencje społeczne i rozszerzą ich wiedzę przyrodniczą. 


Uniwersytet dzieci  w  klasie – Ekologia

       W czwartek, 17 marca 2022r.  uczniowie klasy 3d uczestniczyli  w pierwszych zajęciach, rozpoczynających cykl  spotkań  w ramach projektu ,,Ekologia. Jak chronić środowisko?’’. Tematem wiodącym była odpowiedź na pytanie: Jak wspólnie zapracować na sukces?  Temat spotkał się  z dużym zainteresowaniem dzieci. Na początku  uczniowie obejrzeli film z mini wykładem, z którego wynikało, jakie role można pełnić w grupie oraz znaleźć odpowiedź na pytania: Czy każdy może pełnić jedną rolę? Od czego to zależy? Co robi koordynator grupy? Czym zajmuje się pomysłodawca, a czym realizator? Kim jest strażnik norm i czasu, motywator i krytyk? W dalszej części dzieci przystąpiły do budowy ,,jajkodromu’’. Były bardzo zaangażowane  w pracę, by spełnić  dwa warunki gwarantujące jej  zaliczenie. Pomysł należało zrealizować w ciągu 20 minut.  Jajko, umieszczone w konstrukcji, nie mogło ulec zniszczeniu po zetknięciu z ziemią. Podczas wykonywania projektu dzieci przejęły konkretne  role i sumiennie się z nich wywiązywały. Współpraca przebiegała bezkonfliktowo, wyzwalała kreatywność  i  współodpowiedzialność  za podjęte działania  i efekt końcowy.  Podczas podsumowania doszły do wniosku, że współpraca jest umiejętnością konieczną przy pracy zespołowej,  należy ją rozwijać i pogłębiać.