Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 30.09. – 06.10.2019 r. Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji ogłosił Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Nasza szkoła, jak co roku, włączyła się w obchody tego wydarzenia pod hasłem Z dysleksją za pan brat.

            Uczniowie klas IV – VI pod opieką nauczycieli polonistów podejmowali różnorodne działania:

– w  klasach czwartych rozwiązywano krzyżówki, rebusy, czyli odbyły się zabawy z językiem polskim,

– w klasach piątych wyłoniono mistrza ortografii,

– szóstoklasiści wykonali bardzo efektowne plakaty o słynnych dyslektykach,

– w klasach siódmych i ósmych rozpisano konkurs na opowiadanie nt.:
O człowieku,  który pokonał własną słabość.

            Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Zwieńczeniem aktywności naszych działań podczas ETŚD był udział przedstawicieli klas ósmych w Turnieju pn. Od Homera do Tolkiena, czyli książka dawniej i dziś, w którymuczestniczyli uczniowie wielu szkół z Włocławka.

Koordynatorem projektu była Pani Mirella Bartoszczyk.