Gala Grantobiorców

14 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Włocławek odbyła się Gala Grantobiorców. Dyrektor Szkoły Pani Ilona Składanowska z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek dr Barbary Moraczewskiej oraz Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek Pani Moniki Jabłońskiej otrzymała Certyfikat Grantobiorców, który przyznano naszej placówce za wdrożenie projektu pt.,,Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka”.
Nabór grantowy zorganizowało ww. Stowarzyszenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

https://nwloclawek.pl/artykul/gala-grantobiorcow-we/927236