„Góra Złota”

„Gorączka Złota” – akcja, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. Akcja ta oprócz pozyskania środków na kolonie, działalność świetlic PCK i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin ma także wymiar społeczny, ponieważ podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

W ramach Gorączki Złota zebraliśmy 1246,92 zł.

 W konkursie na największą zebraną kwotę laureatami są następujące klasy:

I miejsce – klasa 4a  (358,82 zł)

II miejsce – klasa 2e  (226,02 zł)

III miejsce – klasa 2d  (129,74 zł).

W konkursie indywidualnym na Największego Zbieracza Złota:

I miejsce (tytuł Największego Zbieracza Złota) – Julia Piernikowska  kl. 2d  (95,23 zł)

II miejsce – Piotr Kowalski  kl. 4a ( 85,26 zł)

III miejsce – Tomasz Sadowski   2e (65,54 zł).