Hejt – mowa nienawiści. Odpowiedzialność karna.

Od wielu lat funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włocławku wspierają naszą placówkę w działaniach edukacyjnych i profilaktycznych.
W piątek, 06 października 2023 r. uczniowie z klas 6d i5b wysłuchali pogadanki pt.: Hejt – mowa nienawiści. Odpowiedzialność karna. Młodzi ludzie mieli możliwość przypomnienia sobie, czym jest zagadnienie hejtu, jak powstaje to zjawisko, jakie akty prawne odnoszą się do osób, które łamią w ten sposób prawo. Przeprowadzono rozmowy z uczniami na temat mowy nienawiści, jej form i źródeł, jak jej przeciwdziałać, jak na nią reagować.
Pamiętajmy, aby naukę tolerancji i eliminowania mowy nienawiści zacząć od siebie i najbliższego otoczenia. Wtedy mamy szansę, aby wyeliminować większość takich przypadków.