Kolejny rekord pobity

,,Jeszcze Polska nie zginęła”

            9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 został pobity kolejny patriotyczny rekord. Ponad 900 osób, w tym uczniowie i nauczyciele, jednocześnie śpiewało cztery zwrotki hymnu narodowego. Teraz oczekujemy na certyfikat wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Będzie to już drugi, niezwykle ważny dokument w Roku dla Niepodległej  będący potwierdzeniem na to, że nasza szkoła wychowywała zawsze i wychowuje nadal  dzieci i młodzież w duchu wartości,  kształtowała i kształtuje patriotyczne postawy.

Zapraszamy do galerii…