III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Magia Słowa” – Jan Kasprowicz

12 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Magia Słowa” – Jan Kasprowicz. Jego adresatami byli uczniowie klas VI – VIII. Wśród recytatorów znaleźli się uczniowie z włocławskich placówek, a także Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach i Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie. Łącznie zaprezentowało się 15. recytatorów, a ich interpretacje oceniało Jury w składzie: Pani Agnieszka Zmierczak – kierownik Filii Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku – przewodnicząca, Pani Urszula Przystałowska – konsultant Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – członek i Pani Krystyna Andrzejewska – nauczyciel języka polskiego, teatrolog.

I miejsce zajął Oliwier Hernacki – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku.
II miejsce zdobyła Magdalena Mikołajczyk – uczennica Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
III miejsce uzyskała Gabriela Wasilewska – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 22 we Włocławku.
Jury konkursowe przyznało jedno wyróżnienie, które trafiło do Julii Mazanowskiej – uczennicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 we Włocławku.

Laureaci otrzymali statuetki, nagrody książkowe oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono podziękowania i albumy pt.,,Cuda malarstwa”.
Organizatorzy – Ewa Sempławska i Joanna Świeczkowska – serdecznie dziękują uczestnikom, ich opiekunom merytorycznym oraz rodzicom za udział i przygotowanie uczniów do III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego ,,Magia Słowa” – Jan Kasprowicz, Jurorom za wysłuchanie i ocenę deklamacji. Wyrazy uznania przekazują również Fundatorom i Sponsorom nagród: Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku – Pani Ilonie Składanowskiej oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku, Pani Agnieszce Traczyk za przygotowanie scenografii, Pani Kamili Szylbert i Panu Łukaszowi Rutkowskiemu za udokumentowanie przedsięwzięcia oraz Pani Danucie Latowskiej za przygotowanie dyplomów i podziękowań.

Gratulujemy Oliwierowi Hernackiemu – uczniowi klasy 8c, który wykonał mistrzowsko wiersz Jana Kasprowicza pt. ,,Anioł”, zachwycając Jury i widownię. Ucznia przygotowała Ewa Sempławska

Do zobaczenia za rok z poezją innego autora.

Zapraszamy do galerii …