INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci 6 – letnich rozpoczynających spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016, u których zaobserwowano trudności adaptacyjne, edukacyjne oraz emocjonalne.
Dyżury konsultacyjne pełnione będą w siedzibie Poradni ( ul. Ogniowa 8/10, gabinet nr 12) w czwartki, w godz. 14 – 15 przez pedagoga, logopedę mgr Mirosławę Żbikowską w następujących terminach:

24.09.2015 r.

08.10.2015 r.

22.10.2015 r.

05.11. 2015 r.

19.11.2015 r.

03.12.2015 r.

17.12.2015 r.

Informacje dotyczące powyższej oferty udzielane są w Poradni – nr tel. 54 2325918