Informacja dla rodziców uczniów klas III Gimnazjum i VIII Szkoły Podstawowej.

31 stycznia 2019 roku o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami dotyczące rekrutacji  do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
Miejsce spotkania: korytarz I piętra, w części dawnego gimnazjum (wejście od 14 Pułku Piechoty).