Informacja o spotkaniu online

Z powodu  czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

i zawieszenia wszelkich działań związanych z promocją szkół ponadpodstawowych, przesyłam Państwu ofertę kształcenia Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku 

 na rok 2021/2022. 

W związku z naborem na nowy kierunek Technik Dekarstwa i kampanią edukacyjną  tego zawodu, istnieje możliwość udziału uczniów klas ósmych w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godz. 10.00 / Microsoft Teams/.

Spotkanie poprowadzi Pan Ryszard Piwowski – wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Proszę o informację zwrotną poprzez dziennik elektroniczny, wicedyrektor szkoły Ewa Sempławska