Innowacja pedagogiczna „Mali podróżnicy”

Od 1 grudnia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. podczas zajęć w klasach I b,   II b  prowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Mali podróżnicy”.

Ta innowacja ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, zdobywanie wiedzy o różnych miejscach na świecie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenie umiejętności prezentacyjnych. Będzie to także okazja do twórczej pracy i współpracy w grupach.

Cele główne:

  • Zachęcenie uczniów do odkrywania różnych miejsc i kultur.
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
  • Poszerzanie wiedzy na temat geografii, historii i języków obcych.

Cele szczegółowe:

  • Rozbudzenie ciekawości i zainteresowania uczniów podróżami, różnymi kulturami i miejscami na świecie poprzez interaktywne lekcje i prezentacje multimedialne.
  • Wprowadzenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, takich jak gry planszowe, quizy interaktywne lub aplikacje mobilne, które umożliwią dzieciom odkrywanie i poznawanie różnych państw, ich flag, ciekawych faktów i informacji.
  •  Użycie nowoczesnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość lub rozszerzona rzeczywistość, aby umożliwić uczniom wirtualne zwiedzanie różnych miejsc na świecie bez wychodzenia z klasy.
  • Wprowadzenie interdyscyplinarnego podejścia do nauczania, w którym temat podróży będzie łączony z innymi przedmiotami, takimi jak matematyka, język obcy ,czy też  przyroda.
  •  Stworzenie przestrzeni edukacyjnej w klasie, która będzie przypominać podróżniczy klimat, np. ozdobienie ścian mapami, globusami,  czy plakatami przedstawiającymi różne miejsca.
  • Włączenie elementów rywalizacji, nagród i wyzwań, które motywują uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach związanych z tematyką podróży.