Innowacje pedagogiczne 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła  przystąpiła do projektu  zeszyt.online. Korzystamy ze wsparcia edukacyjnego Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczniowie podnoszą swoje umiejętności matematyczne, rozwiązując zadania w systemie zeszyt.online. Najbardziej zaangażowani uczniowie- wykazujący się najwyższym potencjałem- są zapraszani na zajęcia warsztatowe na Politechnice Warszawskiej. zeszyt.online jest formą pomocy w nauce matematyki dla uczniów klas 4-8 zarówno tych słabszych, jak i tych najlepszych.

Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcany na naukę. Sztuczna inteligencja stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie zdolni otrzymują zadania trudniejsze, dostosowywane do swoich możliwości i aktualnych kompetencji. Dlatego ważne jest, aby uczeń rozwiązywał zadania samodzielnie, w przeciwnym razie system dopasuje się do osoby, która rozwiązuje zadania za niego. Dzieci uczestniczące w części zadaniowej  mają możliwość używania innowacyjnego systemu nauki matematyki, który jest wykorzystywany na Politechnice Warszawskiej- cały przekrój zadań od zwykłego dodawania do poziomu olimpijskiego. Co to znaczy? Uczeń słabszy wyrównuje swój poziom wiedzy, a lepszy dochodzi do zadań konkursowych, nawet o tym nie wiedząc. Cały system przypomina grę komputerową – uczeń po rozwiązaniu określonej liczby zadań zdobywa kolejne poziomy matematyczne.

Od 1 grudnia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. podczas zajęć w klasach I b,   II b  prowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Mali podróżnicy”.

Ta innowacja ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, zdobywanie wiedzy o różnych miejscach na świecie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenie umiejętności prezentacyjnych. Będzie to także okazja do twórczej pracy i współpracy w grupach.

Cele główne:

 • Zachęcenie uczniów do odkrywania różnych miejsc i kultur.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
 • Poszerzanie wiedzy na temat geografii, historii i języków obcych.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzenie ciekawości i zainteresowania uczniów podróżami, różnymi kulturami i miejscami na świecie poprzez interaktywne lekcje i prezentacje multimedialne.
 • Wprowadzenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, takich jak gry planszowe, quizy interaktywne lub aplikacje mobilne, które umożliwią dzieciom odkrywanie i poznawanie różnych państw, ich flag, ciekawych faktów i informacji.
 •  Użycie nowoczesnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość lub rozszerzona rzeczywistość, aby umożliwić uczniom wirtualne zwiedzanie różnych miejsc na świecie bez wychodzenia z klasy.
 • Wprowadzenie interdyscyplinarnego podejścia do nauczania, w którym temat podróży będzie łączony z innymi przedmiotami, takimi jak matematyka, język obcy ,czy też  przyroda.
 •  Stworzenie przestrzeni edukacyjnej w klasie, która będzie przypominać podróżniczy klimat, np. ozdobienie ścian mapami, globusami,  czy plakatami przedstawiającymi różne miejsca.
 • Włączenie elementów rywalizacji, nagród i wyzwań, które motywują uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach związanych z tematyką podróży.

Od 16 października 2023 r. do 7 czerwca 2024 r. na lekcjach języka polskiego w klasach 4 c, 7 c , 7 d i 8 a prowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Słówko tygodnia”.

Innowacja „Słówko tygodnia” jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brak różnorodności semantycznej komunikatów uczniów.

Cele główne:

 • wzbogacanie słownictwa uczniów,
 • zachęcanie i motywowanie uczniów do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego.

Cele szczegółowe:

 • uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego,
 • pogłębianie zainteresowania przedmiotem,
 • zwiększanie sprawności w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie aktywności uczniów w zakresie wykorzystywania trudnych słów,
 • wykorzystywanie przez uczniów nowych słów w mowie i piśmie.

Innowacja pedagogiczna