IV LO im. K.K. Baczyńskiego

Szanowni Państwo.

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, dlatego IV Liceum Ogólnokształcące we Włocławku przygotowało materiały promujące kierunki kształcenia na rok szkolny 2021/2022.

Z uwagi na obostrzenia i trudną sytuację pandemiczną w naszym kraju Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła niestety nie odbyły się. Dlatego też uczniowie nie mogli bezpośrednio zapoznać się z ofertą wielu szkół z naszego regionu.

Przygotowaliśmy interaktywną prezentację: www.tiny.pl/rs58c
oraz film https://www.youtube.com/watch?v=7TkpXWz0oBI

W nowej ofercie przedstawiamy również szczegółowe opisy poszczególnych kierunków kształcenia, które obejmują:

  • klasę turystyczno-językową
  • klasę humanistyczno-kulturową
  • klasę polonistyczno-biologiczną
  • klasę mundurową o profilu wojskowym
  • klasę mundurową o profilu policyjnym.

Więcej informacji uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie znajdą bezpośrednio na naszej stronie www.baczynski.org lub FB.