„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Sprawozdanie

Tytuł projektu/przedsięwzięcia/programu – Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony pod hasłem: „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Organizator – Ośrodek  dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.

Realizatorzy – klasa 6a, klasa 6b, klasa 6c, klasa 6d, klasa 6e

Opiekun/koordynator – Joanna Milewska, Barbara Woźniak, Magdalena Lewandowska, Magdalena Szkołuda – Krawczuk, Elżbieta Słabęcka

Opis projektu/przedsięwzięcia/ programu:

– odczytanie ,,Listu Adama do kolegów i Innych Uczniów Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy,

– filmy edukacyjne -,,N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku …”, ,,Integracja- osoby z niepełnosprawnością wzrokową” – wskazujące, jak należy nieść pomoc osobom z dysfunkcją wzroku,

– gry i zabawy przybliżające uczniom świat i położenie ludzi niewidzących oraz sposoby pokonywania przez nich barier życiowych,

– scenki dramowe i zabawy poprzez które uczniowie mogli wczuć się w sytuację osób z tą niepełnosprawnością oraz lepiej zrozumieć towarzyszące im na co dzień problemy

– poznanie alfabetu Braille’a, za pomocą którego uczniowie zapisywali swoje imiona

– dyskusja nt. ,,Jak pomóc osobie niewidomej na ulicy, w autobusie i sklepie?”

– prezentacja multimedialna ,,Niewidomi”.

Ewaluacja/podsumowanie: Uczniowie potrafią właściwie pomóc osobom z dysfunkcją wzroku i  odważniej będą nawiązywać kontakty z ludźmi niewidomymi.