JAK WOJTEK ZOSTAŁ ,,STRAŻAKIEM”…

         W ramach realizacji tematyki zajęć o ochotniczej straży pożarnej  Wojtek Lijecki z klasy 2d został ,,małym strażakiem” i  wygłosił krótką prelekcję o strażakach i ich pracy. Przedstawił  podstawowe zajęcia strażaków, a także  wyjaśnił, dlaczego o ich pracy  mówi się, że jest to służba. Pokazał również model  wozu strażackiego, który jest pojazdem uprzywilejowanym.                                                                               

To były bardzo ciekawe i pouczające  zajęcia edukacyjne.