Kalendarz spotkań tematycznych

KALENDARZ SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA RODZICÓW  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

L.p. Termin Tematyka Osoby odpowiedzialne
1 IX Moje dziecko jest wolne
od uzależnień.
wicedyrektor                           E. Sempławska,
pedagodzy szkolni
2 XI Jak rozpoznać dysleksjęi jak pomóc dziecku? wicedyrektor
E. Sempławska               pedagodzy szkolni
3 I Czy moje dziecko zdrowo się odżywia? wicedyrektorE. Sempławska               pedagodzy szkolni
4 IV Jak efektywnie zaplanować wolny czas? wicedyrektor

E. Sempławska               pedagodzy szkolni

UWAGA!

Spotkania tematyczne dla zainteresowanych Rodziców będą odbywały się
podczas zebrań lub konsultacji z Rodzicami.
Poprowadzą je szkolni pedagodzy oraz zaproszeni przez nich  specjaliści i eksperci.