Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020 / 2021 w reżimie sanitarnym  
4.09.2020Zebrania z rodzicami w reżimie sanitarnym  
15.09.2020Posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz. 16:00 (on – line) Posiedzenie Rady Rodziców w reżimie sanitarnym, godz. 17:00  
29.10.2020Konsultacje z rodzicami, godz.17.00 (on – line)
26.11.2020Zebrania z rodzicami, godz. 17.00 w reżimie sanitarnym/(on – line)
18.12.2020Termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych  na I półrocze
18.12.2020Zebrania z rodzicami, godz.17.00 w reżimie sanitarnym/(on – line) Powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze
23. – 31. 12. 2020Zimowa przerwa świąteczna
4.01.2021 – 15.01.2021Ferie zimowe
18.01.2021Termin wystawienia ocen na I półrocze
25.01.2021Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze, godz. 16:00 w reżimie sanitarnym/ (on – line)
27.01.2021Rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze, godz. 16:00 w reżimie sanitarnym/(on – line)
27.01.2021Posiedzenie Rady Rodziców, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/(on – line)
29.01.2021Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/(on – line)
25.02.2021Konsultacje z rodzicami, godz. 17:00 (on – line)
25.03.2021Zebrania z rodzicami, godz. 17:00 (on – line)
01.04. – 06. 04.2021 Ferie wiosenne
25.04.2021Spotkanie dyrektora z rodzicami przed egzaminem ósmoklasisty,  godz. 17:00  w reżimie sanitarnym/(on- line)
30.04.2021Konsultacje z rodzicami, godz. 17:00 (on – line)
14.05.2021Termin wystawienia   przewidywanych ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego i powiadomienie rodziców
25. – 27. 05. 2021Egzamin ósmoklasisty
28.05.2021Zebrania z rodzicami, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/ (on – line)
14.06.2021Termin wystawiania ocen rocznych
21.06.2021Rada pedagogiczna klasyfikacyjna w reżimie sanitarnym/(on – line)
23.06.2021Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021w reżimie sanitarnym/(on – line)
23.06.2021Posiedzenie Rady Rodziców, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/(on – line)
25.06.2021Uroczyste zakończenie roku szkolnego w reżimie sanitarnym
26. 06. – 31.08.2021Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 –   4, 5 maja 2021 r.

 –  25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

               –  1, 2, 4 czerwca 2021 r.