Kampania społeczna ,,Zachowaj trzeźwy umysł”

Kampania profilaktyczna Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 r.

   Kampania profilaktyczna Zachowaj Trzeźwy Umysł jest ogólnopolskim projektem, który powołany został przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, a także Fundację ,,Trzeźwy Umysł” już w 2002 r. Patronat honorowy, nad owym przedsięwzięciem, sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

   Celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia,  atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, które mają stanowić alternatywę wobec patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, a także stosowania przemocy.

  Kampania realizowana jest dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami  Urzędu Miasta Włocławek. Organ prowadzący przekazuje zestawy edukacyjne, m. in.: scenariusze zajęć, broszury, plakaty, adresowane do dzieci, rodziców, a także nauczycieli.

   Chce mi się chcieć to hasło tegorocznej edycji ZTU 2019 r. Koordynator szkolnej kampanii, p. Kamila Szylbert, przypomina, że do 30 listopada 2019 r. uczniowie mogą wziąć udziału w konkursie grupowym pn.: Między marzeniem a planem.