Kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”

  Kampania profilaktyczna ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest ogólnopolskim projektem,  który  został powołany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, a także Fundację „Trzeźwy Umysł” już w 2002 r. Patronat honorowy, nad tym przedsięwzięciem, sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
Celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia,  atrakcyjnych  dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, które mają stanowić alternatywę  wobec patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, a także stosowania przemocy.
Kampania realizowana jest dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami  Urzędu Miasta Włocławek. Organ prowadzący przekazuje zestawy edukacyjne, m. in.: scenariusze zajęć, broszury, plakaty adresowane do dzieci, rodziców,  a także nauczycieli.

   Chce mi się chcieć to hasło tegorocznej edycji ZTU 2019 r.

Koordynator szkolnej kampanii, p. Kamila Szylbert, zachęca do zaangażowania w przedsięwzięcie, a także udziału w konkursie:

  • indywidualnym pn.: Ja za 20 lat;
  • grupowym pn.: Między marzeniem a planem.

   Przypominamy o naszych ostatnich sukcesach związanych z Kampanią:

  • Główna nagroda, dla klasy 4f wraz z wychowawcą p. Joanną Świeczkowską, w konkursie fotograficznym ZTU 2018 – My,
  • Główna nagroda, dla Aleksdandra Sidwy z klasy 3Gc, w konkursie
  • literacko – plastycznym ZTU 2017 r. – Na skrzydłach przyjaźni,
  •  Nagroda za udział, dla Joanny Wiatr z kl. 3Ga, w konkursie
  • literacko – plastycznym ZTU 2017 r. – Na skrzydłach przyjaźni
  • Główna nagroda, dla klasy 3Gc, w konkursie grupowym ZTU 2017 r. pt.: Przyjaźń.