Kangur Matematyczny 2022


17 marca 2022 roku o godzinie 9:00 (czwartek) zapraszamy uczniów do udziału w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny”, którego celem jest popularyzacja matematyki.
W konkursie tym biorą udział dzieci i młodzież z całego świata. Dzięki swojej formie, zasięgowi, poziomowi i wypracowanej randze znalazł stałe miejsce w kalendarzu imprez UNESCO.
Ogólnopolskim organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki.
W tym roku szkolnym koszt dla ucznia to 12 zł. Każdy uczeń otrzymuje prezent: Zaplątany kangurek.
Przeprowadzenie konkursu zaplanowane jest w trybie stacjonarnym.
Ponadto każdy uczeń biorący udział w konkursie musi dostarczyć oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna dotyczące udziału w konkursie i przetwarzania danych osobowych.
Szkoła zgłasza uczestników poprzez szkolnego koordynatora konkursu /termin 31.01.br/.
Proszę nauczycieli matematyki w klasach 4- 8 i wychowawców klas I- III o zebranie oświadczeń podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna dotyczące udziału w konkursie i przetwarzania danych osobowych oraz wpłat po 12 zł od każdego uczestnika. Ostateczny termin do 7 lutego 2022 r.
Druki oświadczeń będą dostępne w pokoju nauczycielskim od poniedziałku 10 stycznia br.
Szkolny koordynator: Wanda Porębska