Kangur Matematyczny 2023

16 marca 2023 roku po raz trzydziesty drugi w Polsce odbył się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”, którego celem jest popularyzacja matematyki. W konkursie biorą udział dzieci i młodzieżz całego świata. Jest on przeprowadzany raz w roku. Dzięki swojej formie, zasięgowi, poziomowi i wypracowanej randze znalazł stałe miejsce w kalendarzu imprez UNESCO, a od lat patronuje mu Rada Europy. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu matematycznego zgłosili się chętni uczniowie z naszej szkoły. Ogółem z wszystkich klas I–VIII było 103 uczestników. Uczniowie mogli korzystać z testów dostępnych na stronie www.kangur.pl, by móc przygotować się do konkursu. Każdy uczeń otrzymał prezent, którym była układanka przestrzenna. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 11 maja br.

Ogólnopolskim organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki. Tę zaszczytną funkcję powierzył Towarzystwu Główny Inicjator Konkursu – Stowarzyszenie Kangourou Sans Frontières z siedzibą w Paryżu.