,,Kciuk w górę dla pierwszej pomocy”

Program ,,Kciuk w górę dla pierwszej pomocy” współfinansowany przez Fundację Anwil dla Włocławka
 anvil
Organizator: Polski Czerwony Krzyż
Realizatorzy: uczniowie klas: VIb i VIc
 
Cele:
– zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
– rozwijanie edukacji prozdrowotnej,
– budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.
 
Koordynatorzy: p. Wanda Porębska, p. Agnieszka Podkomorzy