Klasy pierwsze

Przypominamy o dostarczeniu do końca maja 2021 r.  dokumentu świadczącego o gotowości szkolnej dziecka   jako załącznika do dokumentacji ucznia SP 2 . Do każdego wniosku bądź zgłoszenia należy złożyć  deklarację woli (oświadczenie) oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 

Zarządzenie Prezydenta

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Deklaracja woli

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych